PROVINCIAAL BLADMelding Besluit uniforme saneringen (BUS) - Hoogstraat 59, 4251CJ Werkendam

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwswerkendam.nl op: 18-1-2024

  1. Bekendmakingen Werkendam
  2. PROVINCIAAL BLADMelding Besluit uniforme saneringen (BUS) – Hoogstraat 59, 4251CJ Werkendam

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Hoogstraat Werkendam Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Werkendam

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,Melding Besluit uniforme saneringen (BUS)Hoogstraat 59 te WerkendamDe Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 27 december 2023 een melding ontvangen van Antea Group en gemeente Altena, namens Provincie Noord-Brabant, op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Hoogstraat 59 te Werkendam conform het Besluit uniforme saneringen (BUS).De locatie is geregistreerd onder NB195901350.De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding.Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding.Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00005941 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwswerkendam.nl Redactie

Lokaalnieuwswerkendam.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Werkendam. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Werkendam

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.